Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L Nr 119, [dalej: Rozporządzenie RODO], na podstawie przepisu art. 13 Rozporządzenia RODO uprzejmie informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
INVESTMENT TRADING CONSULTING Spółka z o.o. 83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 13 KRS: 0000036336 NIP: 5830000724 REGON: 001356124 zwana dalej Administratorem Danych,

2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych lub chce Pani/Pan zrealizować uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych – prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: rodo@itcltd.pl),

3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy nabycia towarów/usług na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO – jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed, lub w związku z jej zawarciem

4.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępnione odbiorcom, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny uzasadniający przekazanie Pani/Pana danych oraz podmiotom, które będą korzystać z Pani/Pana danych na nasze zlecenie, w tym w szczególności: kancelariom podatkowym, biurom księgowo – rachunkowym, firmom audytorskim, instytucjom finansowym, firmom informatycznym oraz publicznym operatorom pocztowym,

5.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych,

7.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej rozwiązania lub wygaśnięcia – do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów rachunkowo – podatkowych,

8.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia RODO,

9.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy,

10.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Polityka Prywatności / pliki cookies

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy plików „cookies” i odnosi się do tej strony internetowej, której właścicielem jest INVESTMENT TRADING CONSULTING Spółka z o.o. 83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 13 KRS: 0000036336 NIP: 5830000724 REGON: 001356124

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej o plikach cookies na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, wówczas pobierane są informacje, w szczególności: adres IP dostawcy Internetu, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej.

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaje plików Cookies
pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do narzędzi analitycznych m.in Google Analytics.

pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika,

pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, You Tube, Twitter), z których korzysta użytkownik ze Stroną.

Jakich plików używamy?
W ramach naszej strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: – „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Cookies „stałe” to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosujemy pliki cookies:
pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te są przekazywane do narzędzi analitycznych Google Analytics.
pliki prezentacji na stronie internetowej mapy wskazującej lokalizację naszego biura za pomocą serwisu internetowego maps.google.com
pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji użytkownika,
pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, You Tube, Twitter), z których korzysta użytkownik ze Stroną.

Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika:
Google AdWords, Facebook, You Tube, Twitter

Zarządzanie plikami cookies
Właściciel strony nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach jego serwisu.

Możecie Państwo wyrazić zgodę lub nie na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu oraz na ich korzystanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

Wyłączenie plików cookies w przeglądarce
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Wymagania Serwisu a pliki cookies
Ograniczenie dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

Zezwolenie na korzystanie z plików cookies
Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Zmiany w Polityce Prywatności
Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.